Ariterm / Thermia BeQuem, Drev till Sluss12-50 kW och Motor 50 kW med tappdrift.


Kundinlogg