Janfire Elspiral Flex-a Blå 1000 W inkl. säkring och instruktion.


Kundinlogg